Budżet 2015 r.

Składanie wniosków (do 23 maja 2014 r.)

Formularz>>

Głosowanie (do 5 czerwca 2014 r.)

Złożone wnioski >>
Wnioski pozytywnie zweryfikowane przez Zarząd Osiedla >>
Formularz do głosowania >>
Wyniki głosowania >>

Budżet przyjęty przez Radę Osiedla

Prezentacja pdf (podsumowanie konsultacji z mieszkańcami, szczegółowy opis zadań) >>

1. Przychody

Cel przychodówKwota
Pogłówne i połanowe115 517,00 zł
Uśredniony podatek od nieruchomości197 125,00 zł
Podatek od nieruchomości od nowo oddanych budynków11 340,00 zł
Razem323 982,00 zł

2. Wydatki

Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle

Zakres rzeczowyKwota
Diety radnych10 000,00 zł
Druk gazetki osiedlowej2 237,00 zł
Razem12 237,00 zł

Zadania do realizacji przez jednostki organizacyjne Miasta ze środków Osiedla

Zakres rzeczowyNazwa jednostkiKwota
Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka –
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Wydział Oświaty3 000,00 zł
Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży –
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Wydział Oświaty4 000,00 zł
Zakup namiotu promocyjnego ? mobilnego punktu konsultacyjnego – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3Wydział Oświaty1 000,00 zł
Zapewnienia środowiskowego wsparcia dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej (dofinansowanie świetlicy socjoterapeutycznej)Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych
4 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w pasach drogowych (ul. W. Korfantego, Opolska)Zarząd Dróg Miejskich2 000,00 zł
Budowa oświetlenia w ul. Sempołowskiej (projekt)Zarząd Dróg Miejskich4 428,00 zł
Budowa chodnika w ul. H. Kołłataja – wkład własny na zadanie konkursowe „grantowe”Zarząd Dróg Miejskich37 350,00 zł
Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht) – etap II (budowa alejek, montaż małej architektury) – wkład własny na zadanie konkursowe „grantowe”Zarząd Zieleni Miejskiej180 000,00 zł
Montaż „psich pakietów” – ul. Wielichowska, ul. Wróblewskiego (2 szt.)Zarząd Zieleni Miejskiej5 000,00 zł
Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych
(K. Buczka/H. Kołłątaja, W. Korfantego)
Zarząd Zieleni Miejskiej33 812,00 zł
Doposażenie placu zabaw przy ul. KorfantegoZarząd Zieleni Miejskiej20 755,00 zł
Utrzymanie terenu Glinianek (Szacht)Zarząd Zieleni Miejskiej7 000,00 zł
Remont 2 wiat na przystankach „Cieszyńska” (ul. Opolska) oraz „Śmiełowska” (ul. Leszczyńska)Zarząd Transportu Miejskiego2 000,00 zł
Razem311 745,00 zł