Budżet 2011 r.

1. Przychody

Cel przychodówKwota
Przychody na wspieranie inicjatyw lokalnych166 402,00 zł
Przychody na wydatki administracyjne12 500,00 zł
Inne0,00 zł
Razem178 902,00 zł

2. Wydatki

Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle – wydatki administracyjne

Zakres rzeczowyKwota
Zwrot kosztów dla członków organów Osiedla6 000,00 zł
Zakup artykułów spożywczych500,00 zł
Zakup materiałów biurowych i wyposażenia siedziby Rady Osiedla600,00 zł
Usługi związane z bieżącą działalnością Rady Osiedla200,00 zł
Druk gazetki osiedlowej5 000,00 zł
Zakup materiałów papierniczych200,00 zł
Razem12 500,00 zł

 

Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle – pozostałe wydatki

Zakres rzeczowyKwota
Utrzymanie i doposażenie obiektów sportowo – rekreacyjnych na terenie Osiedla18 265,00 zł
Przegląd placów gier i zabaw pod względem bezpieczeństwa użytkowania i zgodności z prawem budowlanym1 500,00 zł
Razem19 765,00 zł

 

Zadania proponowane do realizacji przez jednostki organizacyjne

Zakres rzeczowyNazwa jednostkiKwota
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych –
Szkoła Podstawowa nr 79
Wydział Oświaty UM2 500,00 zł
Organizacja konkursów i olimpiad szkolnych – zakup nagród –
Szkoła Podstawowa nr 79
Wydział Oświaty UM4 000,00 zł
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – Przedszkole nr 43Wydział Oświaty UM1 000,00 zł
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – Przedszkole nr 104Wydział Oświaty UM1 000,00 zł
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – Gimnazjum nr 44Wydział Oświaty UM3 000,00 zł
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – Zespół Szkół MechanicznychWydział Oświaty UM5 000,00 zł
Renowacja placu zabaw i terenu zielonego –
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
Wydział Oświaty UM3 000,00 zł
Organizacja spotkań integracyjnych z mieszkańcami –
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
Wydział Oświaty UM6 000,00 zł
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży –
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
Wydział Oświaty UM6 000,00 zł
Utrzymanie psów ratowniczych, zakupy –
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 PSP
Wydział
Zarządzania
Kryzysowego
i Bezpieczeństwa
1 000,00 zł
Utwardzenie ul. J. RóżyckiegoZarząd Dróg Miejskich64 852,00 zł
Utwardzenie ul. St. Kunickiego (oraz chodniki) –
dokumentacja techniczna
Zarząd Dróg Miejskich36 285,00 zł
Montaż wiat przystankowych
(Jesionowa, Korfantego)
Zarząd Transportu Miejskiego13 000,00 zł
Razem146 637,00 zł