Budżet 2009 r.

1. Przychody

Cel przychodówKwota
Przychody na wspieranie inicjatyw lokalnych137 634,00 zł
Przychody na wydatki administracyjne14 900,00 zł
Inne0,00 zł
Razem152 534,00 zł

2. Wydatki

Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle – wydatki administracyjne

Zakres rzeczowyKwota
Diety radnych5 900,00 zł
Zakup artykułów spożywczych1 000,00 zł
Zakup materiałów biurowych i wyposażenia siedziby Rady Osiedla1 000,00 zł
Druk gazetki osiedlowej6 000,00 zł
Opłaty za użytkowanie telefonu1 000,00 zł
Razem14 900,00 zł

 

Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle – pozostałe wydatki

Zakres rzeczowyKwota
Utrzymanie boiska sportowego położonego między ulicami: Karola Buczka, Hugona Kołłątaja, Walerego Wróblewskiego, Władysława Zamoyskiego20 000,00 zł
Przegląd placu gier i zabaw pod względem bezpieczeństwa użytkowania i zgodności z prawem budowlanym1 000,00 zł
Razem21 000,00 zł

 

Zadania proponowane do realizacji przez jednostki organizacyjne

Zakres rzeczowyNazwa jednostkiKwota
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – Szkoła Podstawowa nr 79Wydział Oświaty UM5 500,00 zł
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – Przedszkole nr 43Wydział Oświaty UM2 000,00 zł
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – Przedszkole nr 104Wydział Oświaty UM2 000,00 zł
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – Gimnazjum nr 44Wydział Oświaty UM3 000,00 zł
Edukacja językowa – dokształcanie młodzieży z j. angielskiego – Plan Rozwoju Miasta – Gimnazjum nr 44Wydział Oświaty UM5 000,00 zł
Budowa boiska do piłki ręcznej i koszykowej – ZSM (zabezpieczenie środków własnych Rady na grant)Wydział Oświaty UM46 134,00 zł
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – MDK nr 1Wydział Oświaty UM2 000,00 zł
Organizacja spotkań integracyjnych z mieszkańcami – MDK nr 1Wydział Oświaty UM5 000,00 zł
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – MDK nr 1Wydział Oświaty UM6 000,00 zł
Utwardzenie nawierzchni ul. Szamocińskiej (płyty ażurowe)Zarząd Dróg Miejskich22 000,00 zł
Utwardzenie nawierzchni ul. Stobrawskiej (dywanik pofrezowy)Zarząd Dróg Miejskich10 000,00 zł
Budowa dwóch spowalniaczy na ul. Leopolda Okulickiego (na odc. od ul. Leszczyńskiej do ul. Joachima Lelewela)Zarząd Dróg Miejskich6 000,00 zł
Razem116 634,00 zł