Budowa dróg lokalnych na lata 2020-2023

Zgodnie z Uchwała Nr IX/127/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 02-04-2019 w sprawie ustalenia wysokości środków dla jednostek pomocniczych Miasta na lata 2020-2023, dla osiedli przeznaczono na budowę dróg lokalnych w łącznej wysokości 40 mln zł. Dla Osiedla Świerczewo jest to kwota 2 121 000 zł.

Rada Osiedla na sesji 24 lipca 2019 r. wskazała do realizacji na razie tylko jedno zadanie – Przebudowa ul. Stefańskiego i ul. Kwiatkowskiego (odc. Stefańskiego – Burszty)” z kwotą 1.700.00,00 zł.

Osiedle Świerczewo planowało realizację ul. Stefańskiego i Kwiatkowskiego ze środków w latach 2016-2019. Zarząd Dróg Miejskich dysponuje pełną dokumentacją techniczną, która umożliwia realizację zadania. Ze względu na wysokie koszty inwestycji (oszacowane w kosztorysie w wysokości 1 622 022,00 zł), nie mogła ona być zrealizowana do 2019 r. Zamiarem Rady Osiedla jest zapisanie niezbędnych środków w trakcie prac nad uchwaleniem budżetu Miasta w 2020 r., aby była możliwość szybkiej realizacji inwestycji.

Ewentualne kolejne zadania będą wskazywane przez Radę Osiedla po realizacji powyższej inwestycji.