Tagged: Zarząd Osiedla Świerczewo

Zarząd Osiedla Świerczewo

Członkowie Zarządu Osiedla Świerczewo Bartoszewicz?Sarna Anna Przewodnicząca Zarządu Osiedla Świerczewo Marciniak Przemysław członek Zarządu Osiedla Świerczewo Szymański Błażej członek Zarządu Osiedla Świerczewo Wierzbicki Tomasz Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla Świerczewo       Członkowie Zarządu Osiedla Świerczewo...

Budżet 2009 r.

1. Przychody Cel przychodów Kwota Przychody na wspieranie inicjatyw lokalnych 137 634,00 zł Przychody na wydatki administracyjne 14 900,00 zł Inne 0,00 zł Razem 152 534,00 zł 2. Wydatki Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle –...

Budżet 2010 r.

1. Przychody Cel przychodów Kwota Przychody na wspieranie inicjatyw lokalnych 143 896,00 zł Przychody na wydatki administracyjne 12 000,00 zł Inne 0,00 zł Razem 155 896,00 zł 2. Wydatki Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle –...

Budżet 2011 r.

1. Przychody Cel przychodów Kwota Przychody na wspieranie inicjatyw lokalnych 166 402,00 zł Przychody na wydatki administracyjne 12 500,00 zł Inne 0,00 zł Razem 178 902,00 zł 2. Wydatki Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle –...

Budżet 2012 r.

Prezentacja budżetu oraz szczegółowy opis zadań (prezentacja pdf) >> Sprawozdanie z wykonania budżetu (pdf) >> 1. Przychody Cel przychodów Kwota Pogłówne 100 598,00 zł Połanowe 13 975,00 zł Uśredniony podatek od nieruchomości 172 084,00 zł...