Wyniki wyborów

Wyniki oficjalne na podstawie protokołów z okręgowych komisji wyborczych: Komisja nr 1 ul. Świerkowa Komisja nr 2 ul. Jesionowa Komisja nr 3 ul. Jarzębowa RAZEM Liczba uprawnionych do głosowania 3595 2787 4993 11375 Liczba wyborców 178 279 297 754 Frekwencja 4,95% 10,01% 5,95% 6,63% głosów ważnych 177 276 296 749 …

Czytaj więcej

Kandydaci

W wyborach do Rady Osiedla, które odbędą się 22 marca 2015 r., zgłosiło się 23 kandydatów na radnych. Chcemy umożliwić wszystkim kandydatom zaprezentowanie się na naszej stronie internetowej osiedla, aby wyborcy mieli więcej dostępnych informacji. W tym celu prosimy kandydatów o przesyłanie informacji o sobie – notka do 1000 znaków …

Czytaj więcej

Podział Osiedla na obwody oraz okręgi wyborcze

Dla przeprowadzenia 22 marca 2015 r. wyborów do Rady Osiedla Świerczewo ustala się, iż Osiedle Świerczewo stanowi jeden okręg wyborczy podzielony na 3 obwody głosowania. Nr obwodu Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 1 Wszystkie adresy przy ulicach :Błotna,  Bohaterów Westerplatte,  Cisowa,  Czeremchowa,  Czereśniowa,  Grabowa,  Gruszkowa,  Grzybowa, Jodłowa,  Kamienna,  …

Czytaj więcej

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Do zadań komisji obwodowych należy: przeprowadzenie głosowania w obwodzie, czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego, w miejscu i czasie głosowania, ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości; przesłanie protokołów głosowania do Miejskiego Zespołu; wykonywanie innych czynności, wynikających z przepisów wyborczych. W skład komisji …

Czytaj więcej