Tagged: wybory Rady Osiedla

Wyniki wyborów

Wyniki oficjalne na podstawie protokołów z okręgowych komisji wyborczych: Komisja nr 1 ul. Świerkowa Komisja nr 2 ul. Jesionowa Komisja nr 3 ul. Jarzębowa RAZEM Liczba uprawnionych do głosowania 3595 2787 4993 11375 Liczba wyborców...

Kandydaci

W wyborach do Rady Osiedla, które odbędą się 22 marca 2015 r., zgłosiło się 23 kandydatów na radnych. Chcemy umożliwić wszystkim kandydatom zaprezentowanie się na naszej stronie internetowej osiedla, aby wyborcy mieli więcej dostępnych informacji....

Podział Osiedla na obwody oraz okręgi wyborcze

Dla przeprowadzenia 22 marca 2015 r. wyborów do Rady Osiedla Świerczewo ustala się, iż Osiedle Świerczewo stanowi jeden okręg wyborczy podzielony na 3 obwody głosowania. Nr obwodu Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 1...

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Do zadań komisji obwodowych należy: przeprowadzenie głosowania w obwodzie, czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego, w miejscu i czasie głosowania, ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości; przesłanie...

Zgłaszanie kandydatów do Rady Osiedla

Zgłoszenia kandydatów na radnych wraz z dołączonym oświadczeniem przyjmowane będą w dniach 9-13 i 16-17 lutego, w godz. 8.00 do 15.30 oraz w dniach 18-20 lutego w godz. od 8.00 do 19.00. Zgłoszenia przyjmowane będą...