Indeks Jakości Powietrza

Informacje nt. stacji oraz zestawienie danych ze stacji pomiarowej – lookO2.com Informacje nt. Indeksu Jakości Powietrza – WIOŚ Pył PM10 i PM2,5 Pył zawieszony jest mieszaniną niezwykle małych cząstek. Pyłem zawieszonym PM10 są wszystkie cząstki mniejsze niż 10?m, natomiast w przypadku PM2,5 osiągają mniejsze rozmiary niż 2,5 pm. Zanieczyszczenia pyłowe …

Czytaj więcej