Mieszkańcy oraz Rada Osiedla przeciwni przeznaczeniu niektórych terenów pod usługi

Znamy wyniki ankiety prowadzonej na stronie Osiedla Świerczewo, w której pytaliśmy o przeznaczenie niektórych terenów. Zgodnie z projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, część do tej pory wolnych działek ma być przeznaczona pod usługi. Mieszańcy oraz Rada Osiedla sprzeciwiają się ich zabudowie.

Czytaj więcej

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

UWAGA! W związku z tworzeniem 5 planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Świerczewa: „Rejon ul. Mieleszyńskiej” (Szachty), „Świerczewo – część B”, „Świerczewo – część C” „Świerczewo – część D”, „Węzeł Dębiec” zapraszamy na stronę z aktualnościami – swierczewo.poznan.pl/kategoria/planowanie-przestrzenne , gdzie na bieżąco pojawiają się komunikaty odnośnie ww. planów.

Czytaj więcej

Projekty miejscowych planów „Fort IX” oraz „Bohaterów Westerplatte”

Umieszczamy na naszej stronie prezentację, która była przedstawiona na konsultacjach społecznych 25 czerwca w sprawie projektów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego „Fort IX” oraz „Rejon ulicy Bohaterów Westerplatte”. Prezentacja >> Projekt MPZP „Rejon ul. Bohaterów Westerplatte”: (obraz w lepszej rozdzielczości >>) Projekt MPZP „Fort IX”: (obraz w lepszej rozdzielczości >>)

Czytaj więcej