Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

UWAGA! W związku z tworzeniem 5 planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Świerczewa: „Rejon ul. Mieleszyńskiej” (Szachty), „Świerczewo – część B”, „Świerczewo – część C” „Świerczewo – część D”, „Węzeł Dębiec” zapraszamy na stronę z aktualnościami – swierczewo.poznan.pl/kategoria/planowanie-przestrzenne , gdzie na bieżąco pojawiają się komunikaty odnośnie ww. planów.

Czytaj więcej

Gospodarka przestrzenna

Planowanie przestrzenne: Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Decyzje administracyjne: Warunki zabudowy, inwestycje celu publicznego, pozwolenia na budowę, zgłoszenia prac budowlanych

Czytaj więcej

Spotkanie ws. MPZP „Świerczewo – część A”

13 marca o godz. 17:00 w Zespole Szkół Mechanicznych odbyło się spotkanie pracowników Miejskiej Pracowni Urbanistycznej z mieszkańcami osiedla. Został przedstawiony projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Świerczewo – część A” oraz przeprowadzona dyskusja. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Rady Osiedla Świerczewo. Na naszej stronie zamieszczamy prezentację ze spotkania.

Czytaj więcej

II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – część A” w Poznaniu

Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego tematem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu oraz zebranie opinii dotyczących wyżej wymienionego obszaru, odbędzie się w czwartek, 13 marca 2014 r. o godz.17.00 w Zespole Szkół Mechanicznych, ul. Świerkowa 8 w Poznaniu.

Czytaj więcej