Tagged: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

UWAGA! W związku z tworzeniem 7 planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Świerczewa: „Rejon ul. Mieleszyńskiej” (Szachty), „Fort IX”, „Rejon ul. Bohaterów Westerplatte”, „Świerczewo – część B”, „Świerczewo – część C” „Świerczewo – część D”, „Węzeł...

Spotkanie ws. MPZP „Świerczewo – część A”

13 marca o godz. 17:00 w Zespole Szkół Mechanicznych odbyło się spotkanie pracowników Miejskiej Pracowni Urbanistycznej z mieszkańcami osiedla. Został przedstawiony projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Świerczewo – część A” oraz przeprowadzona dyskusja. W spotkaniu...