Pożegnanie uczniów klas maturalnych Zespołu Szkół Mechanicznych

Dzisiaj w Zespole Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu nastąpiło pożegnanie uczniów klas maturalnych oraz wręczenie certyfikatów dla klas mundurowych. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Rady Osiedla, Przewodnicząca Rady Osiedla Świerczewo – Anna Matusewicz-Potocka oraz Przewodniczący Zarządu Osiedla Świerczewo – Dawid Abramowicz. 

Czytaj więcej

Sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla Świerczewo za 2014 rok

Powołanie Zarządu Rok 2014 był czwartym rokiem działalności Zarządu Osiedla Świerczewo w I kadencji – został powołany 12 maja 2011 r. na II Sesji Rady Osiedla Świerczewo. Skład Zarządu nie uległ zmianie: Tomasz Wierzbicki (Przewodniczący), Dawid Abramowicz (Zastępca Przewodniczącego), Roman Koszuta oraz Błażej Szymański (członkowie). Posiedzenia Zarządu Zarząd zebrał się …

Czytaj więcej

Zarząd Osiedla Świerczewo

Członkowie Zarządu Osiedla Świerczewo Bartoszewicz?Sarna Anna Przewodnicząca Zarządu Osiedla Świerczewo Marciniak Przemysław członek Zarządu Osiedla Świerczewo Szymański Błażej członek Zarządu Osiedla Świerczewo Wierzbicki Tomasz Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla Świerczewo       Członkowie Zarządu Osiedla Świerczewo (2015 r. – 04.01.2017 r.) Abramowicz Dawid (Przewodniczący Zarządu Osiedla) Bartoszewicz-Sarna Anna Marciniak Przemysław Wierzbicki Tomasz …

Czytaj więcej

Członkowie Rady i Zarządu Osiedla Świerczewo

Członkowie Rady Osiedla Świerczewo II kadencji (2015 – 2019 r.) Abramowicz Dawid Piotr członek Komisji Spraw Społecznych Bartoszewicz?Sarna Anna Przewodnicząca Zarządu Osiedla Świerczewo członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego członek Komisji Infrastruktury i Transportu członek Komisji Spraw Społecznych Dyczkowski Marian Mikołaj zastępca Przewodniczącego Rady Osiedla Gadzińska Hanka Maria Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Koszuta Roman …

Czytaj więcej

Sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla Świerczewo za 2013 rok

1. Powołanie Zarządu Rok 2013 był trzecim rokiem działalności Zarządu Osiedla Świerczewo w I kadencji – został powołany 12 maja 2011 r. na II Sesji Rady Osiedla Świerczewo. Skład Zarządu nie uległ zmianie: Tomasz Wierzbicki (Przewodniczący), Dawid Abramowicz (Zastępca Przewodniczącego), Roman Koszuta oraz Błażej Szymański (członkowie). 2. Posiedzenia Zarządu Zarząd …

Czytaj więcej