Tagged: Anna Matusewicz-Potocka

Rada Osiedla zaprzysiężona!

W poniedziałek 20 kwietnia odbyła się sesja inauguracyjna Rady Osiedla Świerczewo, w trakcie której radni złożyli ślubowanie oraz otrzymali zaświadczenia o wyborze. Została także wybrana Przewodnicząca Rady Osiedla – została nią ponownie Anna Matusewicz-Potocka.

Członkowie Rady i Zarządu Osiedla Świerczewo

Członkowie Rady Osiedla Świerczewo II kadencji (2015 – 2019 r.) Abramowicz Dawid Piotr członek Komisji Spraw Społecznych Bartoszewicz?Sarna Anna Przewodnicząca Zarządu Osiedla Świerczewo członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego członek Komisji Infrastruktury i Transportu członek Komisji Spraw Społecznych...

Z wizytą w Luboniu

W poniedziałek 2 września z inicjatywy Burmistrza Lubonia Dariusza Szmyta obyło się w Luboniu spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele Rady Osiedla Fabianowo-Kotowo oraz Świerczewo (Anna Matusewicz-Potocka – Przewodnicząca Rady Osiedla oraz Tomasz Wierzbicki –...