11-25 maja: obowiązkowa deratyzacja

Od dnia 11 maja br. przez kolejne 14 dni odbywa się na terenie naszego miasta obowiązkowa powszechna deratyzacja. Szczegółowe zasady akcji określone zostały w Komunikacie Prezydenta Miasta Poznania. Organizacja akcji deratyzacyjnej ma na celu zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy.   http://www.poznan.pl/mim/wos/deratyzacja-2014-r,p,4043,4050,14458.html  

Czytaj więcej