Rada Osiedla Świerczewo – Komisje

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – do spraw bezpieczeństwa, porządku publicznego:

 • Bartoszewicz-Sarna Anna,
 • Maćkowiak Marcin – Przewodniczący
 • Marciniak Przemysław,
 • Pampuch Katarzyna,
 • Szymański Błażej.

  Komisja Infrastruktury i Transportu – do spraw infrastruktury, projektów inwestycji, transportu publicznego i rowerowego, ruchu drogowego, gospodarki mieszkaniowej,

 • Bartoszewicz-Sarna Anna,
 • Sulanowski Jan,
 • Szymański Błażej,
 • Wierzbicki Tomasz – Przewodniczący,
 • Woźniak Mirosław.

  Komisja Środowiska, Zieleni i Polityki Przestrzennej – do spraw ochrony środowiska, zieleni, terenów sportowo-rekreacyjnych, gospodarki odpadami, prowadzenia edukacji w zakresie ochrony środowiska, polityki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami:

 • Koszuta Roman
 • Maćkowiak Marcin,
 • Marciniak Przemysław,
 • Pampuch Katarzyna – Przewodnicząca,
 • Senenko Igor,
 • Sulanowski Jan,
 • Woźniak Mirosław.

  Komisja Spraw Społecznych – do spraw edukacji, kultury, sportu, pomocy społecznej, zdrowia, współdziałania z organizacjami pozarządowymi.

 • Abramowicz Dawid,
 • Bartoszewicz-Sarna Anna,
 • Gadzińska Hanka – Przewodnicząca,
 • Koszuta Roman,
 • Pajtasz Maria,
 • Pampuch Katarzyna,
 • Senenko Igor.

  Doraźna Komisja ds. konkursu „Zielony Poznań” – do spraw oceny i lustracji obiektów w ramach konkursu Zielony Poznań:

 • Abramowicz Dawid,
 • Marciniak Przemysław – Zastępca Przewodniczącego,
 • Pajtasz Maria – Przewodnicząca.

  Zespół redakcyjny gazety „Świerczewo”:

 • Abramowicz Dawid,
 • Gadzińska Hanka,
 • Koszuta Roman,
 • Pampuch Katarzyna,
 • Pajtasz Maria – Redaktor Naczelny,
 • Sulanowski Jan,
 • Wierzbicki Tomasz.