Rada i Zarząd Osiedla Świerczewo – kontakt

Adres korespondencyjny
Osiedle Świerczewo
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
ulica Karola Libelta 16/20
61-706 Poznań
mail: Osiedle_Swierczewo@um.poznan.pl

numery telefonów:
Przewodnicząca Zarządu Osiedla: Anna Bartoszewicz-Sarna
Przewodnicząca Rady Osiedla: Anna Matusewicz-Potocka – 501 335 586  Dyżury
Dyżury odbywają się w siedzibie w każdą środę godzinach od 17:00 do 18:00 Najbliższe dyżury:
14 listopada 2018
21 listopada 2018
28 listopada 2018
5 grudnia 2018
12 grudnia 2018

Ponieważ siedziba Rady Osiedla znajduje się w szkole, dyżury nie odbywają się w dni wolne od nauki (wakacje letnie, ferie zimowe, przerwy świąteczne, itd.) Jednoczenie przypominamy, że interwencje do Rady Osiedla można także zgłaszać drogą elektroniczną na adres: Osiedle_Swierczewo@um.poznan.pl


Siedziba
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Szkoła Podstawowa nr 79 im. A. Fiedlera)
ulica Jesionowa 14 (wejście od ulicy Jarzębowej)


Administracja strony Tomasz Wierzbicki mail: administracja@swierczewo.poznan.pl