Dofinansowanie na wymianę starego pieca

Do 15 marca można składać do Urzędu Miasta Poznania wnioski w programie KAWKA BIS, dzięki któremu możliwe jest pozyskanie środków na likwidację uciążliwych pieców i kotłów opalanych węglem oraz zastąpienie ich ciepłem systemowym, gazem, olejem opałowym, energią elektryczną lub pompami ciepła.

Celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w tym najdrobniejszych frakcji pyłów, które powstają przede wszystkim na skutek spalania paliw stałych w przydomowych piecach, kotłach i w kominkach.

Dotację można otrzymać na:

  • demontaż pieców/kotłów/palenisk na paliwo stałe lub koszt trwałego ich unieczynnienia,
  • zakup i montaż nowego źródła ogrzewania (wraz z niezbędnym wyposażeniem), nieopartego na spalaniu paliwa stałego,
  • zakup, budowa lub modernizacja instalacji (wraz z niezbędnym wyposażeniem) związana z nowym źródłem ogrzewania,
  • konieczne prace budowlane (w tym wykończeniowe) związane bezpośrednio z realizacją zadania,
  • modernizacja systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania,
  • podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, zasilania gazowego lub energetycznego – o ile są one niezbędne;
  • opłaty lub koszty przyłączeniowe związane z prowadzeniem lub odbiorem niezbędnych robót budowlanych bądź instalacyjnych.

Wysokość wsparcia wynosi do 80%, a dla przedsiębiorców do 65% kosztów kwalifikowanych netto. Maksymalna wysokość dofinansowania – 80,- zł/m2/lokal (górny limit dofinansowania – 6000,- zł/lokal).

Szczegóły na stronie Urzędu Miasta Poznania