Co z parkiem dookoła Fortu, skateparkiem oraz boiskiem piłkarskim?

Mieszkańcy Świerczewa wybrali w Poznańskim Budżecie Obywatelskim w poprzednich latach 4 projekty . Do dziś zrealizowany został tylko jeden z nich – wieża widokowa na Szachtach. Co z pozostałymi?

W październiku 2015 r. mieszkańcy Świerczewa wybrali 3 projekty: budowę wieży widokowej na Szachtach, skatepark oraz park dookoła Fortu IX. Zadania powinny być zrealizowane w 2016 r., najpóźniej do końca 2017 r. Do tej pory powstała jedynie wieża widokowa na Szachtach, która została otwarta pod koniec 2018 r. W 2017 r. zwyciężyło centrum sportowe przy ul. Buczka. Ponieważ jako rada osiedla jesteśmy zaniepokojeni, jak wolno są realizowane projekty, wystąpiliśmy z zapytaniami do odpowiednich miejskich wydziałów, kiedy projekty zostaną wdrożone.

PARK DOOKOŁA FORTU IX

Fort IX – fot. Marek Kaczmarczyk http://www.aerofoto-kaczmarczyk.com/

Zgodnie z założeniami, projekt obejmuje głównie wykonanie alejek pieszych o nawierzchni z kruszywa naturalnego dookoła fortu wraz z dojściami. W części południowej terenu opracowania projektuje się ogrodzone miejsce do wyprowadzania psów (na terenie projektuje się siedziska z pni drzew oraz kosze na psie odchody i tablice regulaminowe). Z małej architektury zaplanowano 17 ławek, 13 koszy na śmieci, 5 stojaków rowerowych. Planuje się także montaż tablicy dotyczącej historii fortu od strony południowej terenu parku .

Dla przedsięwzięcia wykonano projekt budowlano-architektoniczny, który został ukończony w grudniu 2016 r. Zgodnie z informacją z Urzędu Miasta, dla przedmiotowego przedsięwzięcia wykonana została również ekspertyza chiropterologiczna oraz uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Obecnie prowadzone są prace zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji, a po jego uzyskaniu ogłoszony zostanie przetarg mający na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Planowana data zakończenia prac to IV kwartał 2019 r.

SKATEPARK

Zadanie jest realizowane przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji. Do tej pory powstała jedynie koncepcja:

Aby realizować zadanie, Poznańskie Inwestycje Miejskie przeprowadziły 4 postępowania przetargowe, które zakończyły się albo brakiem złożonych ofert, albo były one znacznie przekraczające założony budżet. Zwiększenie budżetu będzie możliwe w przypadku oszczędności z innych zadań PBO.

CENTRUM SPORTOWE PRZY UL. BUCZKA

Zadanie zostało przegłosowane przez mieszkańców w 2017 r. Ze środków Rady Osiedla Świerczewo powstał projekt, który zakłada m. in. wykonanie boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni, kortu tenisowego, siłowni zewnętrznej i remont alejki dookoła terenu. Planowana jest też rezerwa na pełnowymiarowe boisko piłkarskie o nawierzchni naturalnej.

Niestety, w trakcie wykonywania dokumentacji geotechnicznej okazało się, w gruncie umieszczone są ropopochodne odpady. Zgodnie z przepisami, dokumentacja trafiła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która nakazała dokładne zbadanie odpadów i wykonanie tzw. planu remediacji, który powie w jaki sposób odpady należy zabezpieczyć lub zutylizować.

Jako Rada Osiedla będziemy na bieżąco kontrolowali postępy Urzędu Miasta nad realizacją poszczególnych projektów wybranych w Poznańskim Budżecie Obywatelskim.