Budowa dróg oraz oświetlenia na lata 2016-2019

Zgodnie z Uchwałą nr XVII/200/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia środków dla jednostek pomocniczych Miasta, na lata 2016 – 2019 dla osiedli naliczono kwotę 32 mln zł przeznaczoną na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia. Dla Osiedla Świerczewo jest to kwota 1 847 000 zł.

Zakres rzeczowy zadania Kwota (zł)
Budowa ul. Kunickiego (odc. Kwiatkowskiego – Rejewskiego) wraz z odwodnieniem oraz chodnika w ul. Sucharskiego (odc. Kunickiego – Pietrusińskiego) – dokumentacja projektowa 60 000,00
Projekt i przebudowa ul. Stefańskiego i ul. Kwiatkowskiego (odc. Stefańskiego – Burszty) 550 000,00
Projekt i budowa oświetlenia w ul. Podmokłej 120 000,00
Budowa oświetlenia w ul. ks. Stanisława Brzóski  60 000,00
Budowa oświetlenia w ul. Sempołowskiej  120 000,00
Poprawa odwodnienia ul. Rymera 100 000,00
Projekt przebudowy ul. H. Kołłątaja (odc. Opolska – Okrzei) w zakresie budowy chodnika 40 000,00
środki rezerwowe (nieuruchomione) 797 000,00
razem: 1 847 000,00

Bieżące informacje są dostępne na stronie Osiedla pod tagami budowa infrastruktury drogowej 2016 – 2019

 

Podstawa:

  • Uchwała nr XIV/52/II/2016 Rady Osiedla Świerczewo z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie ustalenia listy zadań priorytetowych w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia na lata 2016-2019
  • Uchwała nr XX/88/II/2016 Rady Osiedla Świerczewo z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy zadań priorytetowych w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia na lata 2016-2019
  • Uchwała nr XXII/104/II/2017 Rady Osiedla Świerczewo z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy zadań priorytetowych w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia na lata 2016-2019
  • Uchwała nr XXVII/137/II/2017 Rady Osiedla Świerczewo z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy zadań priorytetowych w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia na lata 2016-2019.