Budżet 2017 r.

Składanie wniosków (do 12 czerwca)

Przejdź do formularza 

Głosowanie (od 13 do 20 czerwca)

Przejdź do strony

Plan wydatków

Zakres rzeczowy zadaniaJednostka organizacyjnaKwota (zł)
Diety dla członków Rady OsiedlaOsiedle Świerczewo11 918,00
Skład i druk czasopisma osiedlowegoWydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta3 900,00
Kolportaż czasopisma osiedlowegoWydział Zamówień i Obsługi Urzędu3 700,00
Przebudowa centrum sportowego przy ul. Buczka (boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią wraz z trybuną, siłownia zewnętrzna dla seniorów) – projektPoznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji20 000,00
Budowa progu zwalniającego w ul. CisowejZarząd Dróg Miejskich6 000,00
Utrzymanie zieleni w ul. W. Korfantego i ul. OpolskiejZarząd Dróg Miejskich2 500,00
Poprawa odwodnienia pasów drogowych na terenie osiedlaZarząd Dróg Miejskich167 730,00
Doposażenie placu zabaw przy ul. WielichowskiejZarząd Zieleni Miejskiej23 000,00
Zakup i montaż słupków do siatkówki wraz z montażem siatki (1 komplet) na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. K.BuczkaZarząd Zieleni Miejskiej4 000,00
Utrzymanie terenu SzachtZarząd Zieleni Miejskiej10 000,00
Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. K. Buczka i W. KorfantegoZarząd Zieleni Miejskiej32 900,00
Zakup i montaż 2 wiat przystankowych – przyst. Sempołowska (kier. Luboń) i przyst. Górecka (kier. Luboń)Zarząd Transportu Miejskiego9 000,00
Wyposażenie zaplecza gimnastycznego – zakupy
(Gimnazjum nr 44, ul. Jesionowa 14)
Wydział Oświaty2 500,00
Wymiana szafek uczniowskich
(Gimnazjum nr 44, ul. Jesionowa 14)
Wydział Oświaty8 000,00
Doposażenie placu zabaw
(Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Jesionowa 14)
Wydział Oświaty22 000,00
Remont korytarza
(Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Jesionowa 14)
Wydział Oświaty14 000,00
Zakup pomocy dydaktycznych
(Zespół Szkolno-Przedszkolny  nr 3, ul. Jesionowa 14)
Wydział Oświaty2 000,00
Organizacja festynu z okazji „Dnia Dziecka” (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Jesionowa 14)Wydział Oświaty2 000,00
Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży
(Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Jesionowa 14)
Wydział Oświaty3 500,00
Organizacja spotkania integracyjnego z mieszkańcami i społecznością szkolną (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Jesionowa 14)Wydział Oświaty1 000,00
Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowejWydział Zdrowia i Spraw Społecznych4 000,00
razem:353 648,00

 

Środki celowe na prace remontowe
miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych

Remont chodnika w ul. Śmiełowskiej (na długości posesji nr 35 do ul. Szubińskiej) ? dokończenie zadaniaZarząd Dróg Miejskichłączna kwota dla Osiedla Świerczewo:
303 000,00
Remont chodnika przy ul. Cieszyńskiej
(odc. Opolska-Bielska, strona południowa)
Zarząd Dróg Miejskich
Remont chodnika przy ul. Szubińskiej (odc. Kępińska-Śmiełowska)Zarząd Dróg Miejskich
Remont chodnika przy ul. Jabłonkowskiej
(odc. od numeru 3 do ul. Ustrońskiej)
Zarząd Dróg Miejskich
Remont chodnika przy ul. UstrońskiejZarząd Dróg Miejskich

 

Środki celowe na prace remontowe
w placówkach oświatowych

Remont instalacji centralnego ogrzewaniaPrzedszkole nr 4319 000,00
Wymiana stolarki drzwiowej w salach nr 1, 2, 3, 4 i 5Przedszkole nr 4321 000,00
Remont korytarzaZespół Szkolno-Przedszkolny nr 316 000,00
Wymiana szafek uczniowskichGimnazjum nr 4416 206,00
razem:72 206,00

 

Podstawa:

 • Plan wydatków:
  • Uchwała nr XVI/60/II/2016 Rady Osiedla Świerczewo z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie projektu planu wydatków na 2017 r.
  • Uchwała nr XIX/80/II/2016 Rady Osiedla Świerczewo z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2016.
  • Uchwała nr XXII/105/II/2017 Rady Osiedla Świerczewo z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie zmian w planie wydatków Osiedla na rok 2017.
 • Środki celowe na remonty dróg i chodników:
  • Uchwała nr XXIII/110/II/2017 Rady Osiedla Świerczewo z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ustalenia listy priorytetów w zakresie prac remontowych miejskich chodników oraz dróg wewnętrznych i gminnych na 2017 r.
 • Środki celowe na prace remontowe w placówkach oświatowych:
  • Uchwała nr XVI/63/II/2016 Rady Osiedla Świerczewo z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia listy zadań remontowych w placówkach oświatowych na 2017 r.
  • Uchwała nr XXI/91/II/2017 Rady Osiedla Świerczewo z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia środków celowych naliczonych na rok 2017 znajdujących się w planie finansowym Przedszkola nr 43
   w Poznaniu.