Budżet 2016 r.

Składanie wniosków (od 8 do 16 czerwca)

 

Głosowanie (od 20 do 24 czerwca)

Propozycje zadań
Wyniki głosowania

Budżet przyjęty przez Radę Osiedla

1. Przychody

Cel przychodówKwota
Pogłówne i połanowe115 527,00 zł
Uśredniony podatek od nieruchomości229 677,00 zł
Podatek od nieruchomości od nowo oddanych budynków10 146,00 zł
Razem345 204,00 zł

 

2. Wydatki

Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle

Zakres rzeczowyKwota
Diety radnych11 334,00 zł
Druk gazetki osiedlowej wraz z kolportażem9 098,00 zł
Razem20 432,00 zł

Zadania do realizacji przez jednostki organizacyjne Miasta ze środków Osiedla

 

Zakres rzeczowyNazwa jednostkiKwota
Organizacja festynu osiedlowego z okazji Dnia Dziecka –
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Jesionowa 14
Wydział Oświaty4 000,00 zł
Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży –
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Jesionowa 14
Wydział Oświaty4 000,00 zł
Przebudowa wewnętrznej sieci internetowej
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Jesionowa 14
Wydział Oświaty6 000,00 zł
Wyposażenie Gimnazjum nr 44  w tablicę interaktywną
Gimnazjum nr 44, ul. Jesionowa 14
Wydział Oświaty5 000,00 zł
Zapewnienie środowiskowego wsparcia dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowejWydział Zdrowia i Spraw Społecznych5 000,00 zł
Projekt i budowa dwóch progów zwalniających typu „poduszka berlińska” w ul. Jesionowej (przy przejściu dla pieszych przy Gimnazjum nr 44)Zarząd Dróg Miejskich16 000,00 zł
Zakup elementów małej architektury na terenie OsiedlaZarząd Dróg Miejskich15 000,00 zł
Budowa oświetlenia w ul. ks. Stanisława Brzóski – projektZarząd Dróg Miejskich7 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w pasach drogowych –
ul. W. Korfantego, Opolska
Zarząd Dróg Miejskich2 500,00 zł
Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht) ? etap III (budowa brakującej części alejki parkowo – rekreacyjnej „Dookoła Edy”, alejek grysowych, parkingu, tarasu nad Stawem Parkowym, małej architektury, miejsca na ognisko i grill oraz przyrodniczej ścieżki dydaktycznej)Zarząd Zieleni Miejskiej180 000,00 zł
Budowa centrum sportowego (boiska, siłownia zewnętrzna) przy ul. K.Buczka – projektZarząd Zieleni Miejskiej20 272,00 zł
Doposażenie placu zabaw przy ul. J.Lelewela/T.VetulaniegoZarząd Zieleni Miejskiej15 000,00 zł
Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych (K.Buczka/ H.Kołłątaja, W.Korfantego)Zarząd Zieleni Miejskiej38 000,00 zł
Utrzymanie terenu SzachtZarząd Zieleni Miejskiej7 000,00 zł