Budżet 2014 r.

Składanie wniosków (do 8 maja 2013 r.)

Formularz>>

Głosowanie (do 23 maja 2013 r.)

Złożone wnioski >>

Wnioski pozytywnie zweryfikowane przez Zarząd Osiedla >>

Formularz do głosowania >>

Wyniki głosowania >>

Budżet przyjęty przez Radę Osiedla

Prezentacja pdf (podsumowanie konsultacji z mieszkańcami, szczegółowy opis zadań) >>

1. Przychody

Cel przychodówKwota
Pogłówne i połanowe115 595,00 zł
Uśredniony podatek od nieruchomości193 290,00 zł
Podatek od nieruchomości od nowo oddanych budynków9 604,00 zł
Razem318 489,00 zł

2. Wydatki

Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle

Zakres rzeczowyKwota
Diety radnych11 489,00 zł
Druk gazetki osiedlowej3 208,00 zł
Razem15 489,00 zł

Zadania do realizacji przez jednostki organizacyjne Miasta ze środków Osiedla

Zakres rzeczowyNazwa jednostkiKwota
Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka –
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Wydział Oświaty5 000,00 zł
Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży –
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
Wydział Oświaty4 000,00 zł
Dofinansowanie świetlicy środowiskowejWydział Zdrowia
i Spraw Społecznych
4 000,00 zł
Budowa chodników ul. Hugona Kołłątaja (odc. Opolska – St. Okrzei oraz J. Wojkiewicza – E. Kwiatkowskiego) – projektZarząd Dróg Miejskich6 150,00 zł
Montaż ulicznych koszy na śmieciZarząd Dróg Miejskich8 000,00 zł
Budowa oświetlenia ul. Ignacego DaszyńskiegoZarząd Dróg Miejskich40 000,00 zł
Zagospodarowanie zielenią ul. Opolska/JesionowaZarząd Dróg Miejskich15 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w pasach drogowych –
ul. W. Korfantego, Opolska
Zarząd Dróg Miejskich2 000,00 zł
Montaż 3 wiat przystankowych (ul.Opolska – przystanki: Będzińska x2, Świerczewo)Zarząd Transportu Miejskiego13 000,00 zł
Park Świerczewo – Glinianki (budowa alejek, montaż małej architektury)Zarząd Zieleni Miejskiej174 642,00 zł
Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych (K.Buczka/H.Kołłątaja, W.Korfantego oraz Park Świerczewo – Glinianki)Zarząd Zieleni Miejskiej35 000,00 zł
Razem303 000,00 zł

Wykonanie budżetu >>