Budżet 2013 r.

Prezentacja pdf (szczegółowy opis zadań, zestawienie wniosków mieszkańców) >>

1. Przychody

Cel przychodówKwota
Pogłówne i połanowe115 455,00 zł
Uśredniony podatek od nieruchomości189 938,00 zł
Podatek od nieruchomości od nowo oddanych budynków1 965,00 zł
Razem307 358,00 zł

2. Wydatki

Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle

Zakres rzeczowyKwota
Diety radnych11 000,00 zł
Druk gazetki osiedlowej3 743,00 zł
Razem16 000,00 zł

 

Zadania do realizacji przez jednostki organizacyjne Miasta ze środków Osiedla

Zakres rzeczowyNazwa jednostkiKwota
Zakup gadżetów z zakresu bezpieczeństwa –
Szkoła Podstawowa nr 79, ul. Jesionowa 14
Wydział Oświaty1 000,00 zł
Zakup wyposażenia (szafy) –
Szkoła Podstawowa nr 79, ul. Jesionowa 14
Wydział Oświaty800,00 zł
Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka –
Szkoła Podstawowa nr 79
Wydział Oświaty3 000,00 zł
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania –
Szkoła Podstawowa nr 79, ul. Jesionowa 14
Wydział Oświaty5 000,00 zł
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania –
Gimnazum nr 44, ul. Jesionowa 14
Wydział Oświaty7 000,00 zł
Remont ogrodzenia placówki –
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1, ul. Droga Dębińska 21
Wydział Oświaty4 000,00 zł
Organizacja spotkań integracyjnych z mieszkańcami –
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
Wydział Oświaty7 000,00 zł
Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży –
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
Wydział Oświaty5 000,00 zł
Prowadzenie punktu bibliotecznego –
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
Wydział Oświaty5 000,00 zł
Organizacja festynu osiedlowego –
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
Wydział Oświaty2 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w pasach drogowych – ul. W. KorfantegoZarząd Dróg Miejskich1 000,00 zł
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Leszczyńskiej – etap II
(odc. K. Buczka – Ostatnia/Bohaterów Westerplatte)
Zarząd Dróg Miejskich84 000,00 zł
Montaż 4 wiat przystankowychZarząd Transportu Miejskiego13 000,00 zł
Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Karola Buczka
(remont alejki, montaż oświetlenia solarnego i małej architektury)
Zarząd Zieleni Miejskiej87 465,00 zł
Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych
(ul. K. Buczka/H. Kołłątaja oraz W. Korfantego)
Zarząd Zieleni Miejskiej34 895,00 zł
Montaż psich toalet (ul. K. Buczka/H. Kołłątaja oraz W. Korfantego)Zarząd Zieleni Miejskiej4 133,00 zł
Doposażenie placu zabaw przy ul. W. KorfantegoZarząd Zieleni Miejskiej4 757,00 zł
Park Świerczewo – Glinianki (budowa alejek, montaż małej architektury) – opracowanie dokumentacji technicznejZarząd Zieleni Miejskiej23 565,00 zł
Razem291 358,00 zł

 

Środki celowe na remonty dróg gminnych

Zakres rzeczowyNazwa jednostkiKwota
Remont nawierzchni chodników
w ul. Kołłątaja (na odcinku od ul. Wojkiewicza do ul. Buczka) oraz
w ul. Czeremchowej (na odcinku od wjazdu do bursy szkolnej nr 2 do ul. Gruszkowej)
Zarząd Dróg Miejskich114 598,91 zł
Remont nawierzchni chodników
w ul. Jaśminowej (str. północna) oraz
w ul. Wiązowej (odc. Opolska – Stobrawska, str. południowa)
Zarząd Dróg Miejskich75 817,06 zł
Razem190 415,97 zł

 

Środki celowe na prace remontowe w miejskich gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach

Zakres rzeczowyNazwa jednostkiKwota
Remont hydroizolacji ścian podpiwniczonej części budynku oraz udrożnienie kanalizacji deszczowej – Szkoła Podstawowa nr 79Wydział Oświaty34 000,00 zł
Remont hydroizolacji ścian podpiwniczonej części budynku oraz udrożnienie kanalizacji deszczowej – Przedszkole nr 104Wydział Oświaty34 000,00 zł
Remont hydroizolacji ścian podpiwniczonej części budynku oraz udrożnienie kanalizacji deszczowej ? Gimnazjum nr 44Wydział Oświaty14 752,00 zł
Razem84 752,00 zł