Budżet 2012 r.

Prezentacja budżetu oraz szczegółowy opis zadań (prezentacja pdf) >>

Sprawozdanie z wykonania budżetu (pdf) >>

1. Przychody

Cel przychodówKwota
Pogłówne100 598,00 zł
Połanowe13 975,00 zł
Uśredniony podatek od nieruchomości172 084,00 zł
Podatek od nieruchomości dla nowo oddanych budynków602,00 zł
Razem287 259,00 zł

2. Wydatki

Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle

Zakres rzeczowyKwota
Diety radnych11 800,00 zł
Druk gazetki osiedlowej1 353,00 zł
Druk biuletynu informacyjnego615,00 zł
Razem13 768,00 zł

 

Zadania do realizacji przez jednostki organizacyjne Miasta ze środków Osiedla

Zakres rzeczowyNazwa jednostkiKwota
Zakup gadżetów dla Straży Miejskiej (Wydział Wschód, Referat Wilda)
z zakresu promowania bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży
Straż Miejska Miasta Poznania1 000,00 zł
Zakup węży pożarniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej os. KwiatoweWydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa1 000,00 zł
Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka – zakupy –
Szkoła Podstawowa nr 79
Wydział Oświaty3 000,00 zł
Organizacja spotkań z mieszkańcami –
Szkoła Podstawowa nr 79
Wydział Oświaty2 000,00 zł
Zakup koszy do koszykówki –
Szkoła Podstawowa nr 79
Wydział Oświaty4 000,00 zł
Zakup piaskownicy na plac zabaw – Przedszkole nr 43Wydział Oświaty1 250,00 zł
Zakup piaskownicy na plac zabaw – Przedszkole nr 104Wydział Oświaty1 250,00 zł
Zakup dziennika elektronicznego i sprzętu komputerowego –
Gimnazjum nr 44
Wydział Oświaty4 000,00 zł
Organizacja spotkań integracyjnych z mieszkańcami –
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
Wydział Oświaty3 988,00 zł
Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży –
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
Wydział Oświaty7 000,00 zł
1 500,00 zł
Prowadzenie punktu bibliotecznego – Młodzieżowy Dom Kultury nr 1Wydział Oświaty5 000,00 zł
Utrzymanie zieleni w pasach drogowych – ul. W. KorfantegoZarząd Dróg Miejskich1 000,00 zł
Montaż stojaków rowerowych – Szkoła Podstawowa nr 79Wydział Oświaty9 000,00 zł
Montaż stojaków rowerowych – Zespół Szkół Mechanicznych im. KENWydział Oświaty4 500,00 zł
Budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Leszczyńskiej – etap I
(odc. K. Buczka – W. Gosienieckiego) – zabezpieczenie środków na „grant”
Zarząd Dróg Miejskich110 000,00 zł
Remont chodnika w ciągu ul. H. Kołłątaja
(odc. H. Sucharskiego – M. Rejewskiego, strona wschodnia)
Zarząd Dróg Miejskich58 000,00 zł
Wykonanie progu zwalniającego – ul. Czeremchowa
(odc. Tarninowa ? Gruszkowa)
Zarząd Dróg Miejskich4 500,00 zł
Montaż wiat przystankowych – ul. Boh. Westerplatte (2 szt.) oraz Śmiełowska (kier. Górczyn)Zarząd Transportu Miejskiego15 720,00 zł
Bieżące utrzymanie terenów sportowo – rekreacyjnych położonych przy ul. K. Buczka, H. Kołłątaja, W. Wróblewskiego i W. Zamoyskiego oraz W. Korfantego, T. Tyca a strumykiem GórczynkaZarząd Zieleni Miejskiej25 739,00 zł
Montaż ławek miejskich: zieleniec (T. Vetulaniego, I. Krasickiego, J. Lelewela) oraz wzdłuż ul. Boh. WesterplatteZarząd Zieleni Miejskiej10 200,00 zł
Razem273 491,00 zł