Budżet 2010 r.

1. Przychody

Cel przychodówKwota
Przychody na wspieranie inicjatyw lokalnych143 896,00 zł
Przychody na wydatki administracyjne12 000,00 zł
Inne0,00 zł
Razem155 896,00 zł

2. Wydatki

Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle – wydatki administracyjne

Zakres rzeczowyKwota
Zwrot kosztów dla członków organów Osiedla5 500,00 zł
Zakup artykułów spożywczych500,00 zł
Zakup materiałów biurowych i wyposażenia siedziby Rady Osiedla1 000,00 zł
Druk gazetki osiedlowej5 000,00 zł
Razem12 000,00 zł

 

Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle – pozostałe wydatki

Zakres rzeczowyKwota
Utrzymanie boiska sportowego położonego między ulicami: Karola Buczka, Hugona Kołłątaja, Walerego Wróblewskiego, Władysława Zamoyskiego31 596,00 zł
Przegląd placu gier i zabaw pod wzdlędem bezpieczeństwa użytkowania i zgodności z prawem budowlanym800,00 zł
Razem32 396,00 zł

 

Zadania proponowane do realizacji przez jednostki organizacyjne

Zakres rzeczowyNazwa jednostkiKwota
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych –
Szkoła Podstawowa nr 79
Wydział Oświaty UM2 500,00 zł
Organizacja konkursów i olimpiad szkolnych – zakup nagród –
Szkoła Podstawowa nr 79
Wydział Oświaty UM4 000,00 zł
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 79Wydział Oświaty UM20 000,00 zł
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych –
Przedszkole nr 43
Wydział Oświaty UM1 000,00 zł
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych –
Przedszkole nr 104
Wydział Oświaty UM1 000,00 zł
Zabezpieczenie elewacji szkoły przed zanieczyszczeniami i niszczącym działaniem ptasich odchodów – Gimnazjum nr 44Wydział Oświaty UM3 000,00 zł
Edukacja językowa – dokształcanie młodzieży z j. angielskiego – Plan Rozwoju Miasta – Gimnazjum nr 44Wydział Oświaty UM6 000,00 zł
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – MDK nr 1Wydział Oświaty UM2 000,00 zł
Organizacja spotkań integracyjnych z mieszkańcami – MDK nr 1Wydział Oświaty UM6 000,00 zł
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – MDK nr 1Wydział Oświaty UM6 000,00 zł
Zakup gadżetów dla dzieci i młodzieżyStraż Miejska500,00 zł
Utrzmanie psów ratowniczych oraz zakupy dla Jednostki Państwowej Straży Pożarnej nr 4 (ul. Hetmańska)Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UM500,00 zł
Remont ulicy Jarzębowej oraz GłogowejZarząd Dróg Miejskich55 000,00 zł
Budowa spowalniacza na ul. Joachima Lelewela
(odc. Karola Buczka – Tadeusza Vetulaniego)
Zarząd Dróg Miejskich4 000,00 zł
Razem111 500,00 zł