Nowe chodniki na ul. Jabłonkowskiej

Ostatni w tym roku odbiór wyremontowanego chodnika na Świerczewie odbył się we wtorek, 5 grudnia. Rada Osiedla Świerczewo ma już przygotowane plany remontowe na przyszły rok.

Odbiór miał miejsce na ulicy Jabłonkowskiej. Wyremontowaliśmy tu chodnik po wschodniej stronie ulicy na odcinku od ulicy Goleszowskiej do ulicy Ustrońskiej oraz po stronie zachodniej od Goleszowskiej do posesji nr 8. W odbiorze uczestniczyła Anna Matusewicz-Potocka, przewodnicząca Rady Osiedla Świerczewo. Co roku wraz z inspektorem ZDM nasza rada przeprowadza obchód. Na tej podstawie kwalifikujemy chodniki do remontów. Ten na Jabłonkowskiej należał do najbardziej zniszczonych. Mieszkańcy twierdzą, ze nie był remontowany od kilkudziesięciu lat. Niestety, w tegorocznym budżecie nie starczyło nam środków na remont całego chodnika po zachodniej stronie ulicy. Podjęliśmy jednak uchwałę, że zostanie wyremontowany w przyszłym roku. Przymierzamy się jeszcze do wyremontowania chodnika na fragmencie ulicy Bohaterów Westerplatte.

Całkowity koszt remontu chodnika na ulicy Jabłonkowskiej o długości 450 metrów bieżących wyniósł 187 tysięcy złotych.

http://zdm.poznan.pl/informacje.php?sp=view&id=4151