Nowe chodniki na Świerczewie

W ostatnim czasie zakończyły się remonty chodników na ul. Cieszyńskiej, Śmiełowskiej oraz Szubińskiej.

Koszt prac na ul. Cieszyńskiej wyniósł 65 tys. zł, ul. Szubińskiej – 46 tys. zł, a na ul. Śmiełowskiej – 90 tys. zł. Rada Osiedla Świerczewo ma do dyspozycji rocznie na remonty dróg i chodników ponad 300 tys. zł. Za pozostałą kwotę, w 2017 r. planowany jest jeszcze remont chodnika w ul. Jabłonkowskiej.

Przypominamy mieszkańcom, że:

  • na chodnikach o szerokości do 1,50 m obowiązuje zakaz parkowania samochodów osobowych – pojazdy powinny być parkowane na jezdni równolegle do krawężnika, na chodnikach szerszych należy zawsze zachować minimum 1,50 m przejścia dla pieszych,
  • na chodnikach obowiązuje zawsze zakaz parkowania pojazdów dostawczych,
  • woda opadowa nie powinna być odprowadzana za pomocą rynien przez chodnik na jezdnię – często w trakcie odbiorów rodzi to problemy i grozi zgłoszeniem takiego odwodnienia przez Zarząd Dróg Miejskich do nadzoru budowlanego. Woda opadowa powinna być zagospodarowana na działce prywatnej. Ponadto, odprowadzanie wody przez chodnik skutkuje niebezpieczeństwem oblodzenia zimą.

 

http://zdm.poznan.pl/informacje.php?sp=view&id=3718

http://zdm.poznan.pl/informacje.php?sp=view&id=3707

http://zdm.poznan.pl/informacje.php?sp=view&id=3677

Zobacz także: