Konsultacje planu zagospodarowania „Świerczewo część D”

Miejska Pracownia Urbanistyczna zaprasza na II etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerczewo – część D” w Poznaniu, który swoim obszarem obejmuje m. in. osiedle Powstańców Śląskich, cmentarz przy ul. Samotnej oraz ogrody działkowe przy ul. Opolskiej.

Dwa spotkania z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, których celem będzie zebranie opinii na temat przedstawionego projektu planu odbędą się w dwóch terminach do wyboru w poniedziałek, 06 sierpnia 2018 r. o godzinie 17.00 i 27 sierpnia 2018 r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 79 na ul. Jesionowej 14 (wejście od ulicy Jarzębowej 5) w Poznaniu.

Z uwagi na to, że konsultacje społeczne dotyczące MPZP oraz spotkania konsultacyjne są w trakcie okresu wakacyjnego, zostały zaproponowane dwa terminy spotkań do wyboru. Natomiast na obydwóch spotkaniach będą przedstawiane te same treści i prezentacja.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniach i wyrażania swoich opinii w konsultacjach!

Kontakt:

Kwestie merytoryczne: Miejska Pracownia Urbanistyczna,

  • Adam Derc – kierownik zespołu projektowego, tel. 61 639 64 90,
  • Adrian Taratajcio – z-ca kierownika, koordynator projektu, tel. 61 639 64 88,
  • Filip Walkowiak – koordynator projektu, tel. 61 639 64 89.

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania: Monika Borowicka- Prewicz, tel. 61 878 15 03.

Konsultacje społeczne potrwają od 06 do 31 sierpnia 2018 r.

Swoje opinie i sugestie dotyczące planu można przesyłać:

  • pocztą elektroniczną na adres: mpu@poznan.mpu.pl
  • pocztą tradycyjną na adres: Miejska Pracownia Urbanistyczna, ul. za Bramką 1, 61-842 Poznań

Dokładne granice zakresu planu miejscowego: sip.geopoz.pl >>