Dofinansowanie na likwidację pieców na węgiel

Wnioski o dofinansowanie można składać do 15 marca 2018 r.

Po raz pierwszy, mieszkańcy Świerczewa mogą się ubiegać o dofinansowaniu w ramach programu KAWKA BIS – jest to miejski program, dzięki któremu po spełnieniu określonych wymagań, możliwe jest pozyskanie środków z budżetu Miasta, na likwidację uciążliwych pieców i kotłów opalanych węglem oraz zastąpienie ich ciepłem systemowym, gazem, olejem opałowym, energią elektryczną lub pompami ciepła.

Celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w tym najdrobniejszych frakcji pyłów, które powstają przede wszystkim na skutek spalania paliw stałych w przydomowych piecach, kotłach i w kominkach.

Koszty kwalifikowane, na które można uzyskać dofinansowanie:

  • demontaż pieców/kotłów/palenisk na paliwo stałe lub koszt trwałego ich unieczynnienia,
  • zakup i montaż nowego źródła ogrzewania (wraz z niezbędnym wyposażeniem), nieopartego na spalaniu paliwa stałego,
  • zakup, budowa lub modernizacja instalacji (wraz z niezbędnym wyposażeniem) związana z nowym źródłem ogrzewania,
  • konieczne prace budowlane (w tym wykończeniowe) związane bezpośrednio z realizacją zadania,
  • modernizacja systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania,
  • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej (od zaworów odcinających na końcu modułu przyłączeniowego, za układem pomiarowym na zasilaniu i powrocie), zasilania gazowego (od zaworu występującego po gazomierzu w stronę budynku) lub energetycznego (od zacisków za układem pomiarowym), o ile są one niezbędne;
  • opłaty lub koszty przyłączeniowe związane z prowadzeniem lub odbiorem niezbędnych robót budowlanych bądź instalacyjnych.

Wysokość wsparcia wynosi do 80%, a dla przedsiębiorców do 65% kosztów kwalifikowanych netto. Maksymalna wysokość dofinansowania – 80,- zł/m2/lokal, a górny limit dofinansowania – 6000,- zł/lokal.

Więcej informacji na stronie http://www.poznan.pl/mim/main/informacje-ogolne,p,40749,40750.html